ANDRO NAHATERAHANA FAHAROA HO AN’I PAOLY APOSTOLY.

Ary raha nandeha izy, dia tonga teo akaikin’i Damaskosy; ary nisy mazava avy tany an-danitra nanelatrelatra tampoka manodidina azy. (Asa 9: 3) Hoy ity vehivavy iray vao avy natao fandidiana sarotra tany amin’ny toeram-pitsaboana iray ka sitrana soaman-tsara: «Tsapako hoatran’ny manana andro nahaterahana roa aho: ny iray, ilay andro tena nahaterahako dia tamin’ny volana Janoary, […]