Fiaraha-miasa amin’ny Akany Avoko Ambohidratrimo.

Fiaraha-miombon’antoka Feon’ny Filazantsara/ Lycée Nanisana Toy ny fanao isan-taona dia fifaninanana baolina kitra eo anivon’ny sekoly no nentin’ny roa tonta manamarika ny fialan-tsasatry ny krismasy. Hoan’ny taom-pialan-tsasatry ny krismasy 2011 moa dia nikarakara “Porte Ouverte” ny Sekoly ho fampahafantarana ireo Club 7 misy eo anivon’ny Sekoly (Club Feon’ny Filazantsara, Club UNESCO, Club GBE, Club Choral, […]