Fanilon’ny tongotro sy fanazavana ny lalako ny Teninao

Misy fotoana andehanana amin’ny maizina,  ary tena miraparapa tsy hita izay ametrahana ny tongotra, ary tafitohin’ny vato mihitsy aza ary maratra ny lohalika. Eo amin’ny fiainantsika dia misy fotoana toy izany diavintsika arapanahy, toa latsaka andavaka lalina ny Fanahintsika. Eo no ilaintsika            ny Tenin’Andriamanitra, hanazava antsika, hampahery antsika! Hanarina antsika raha sendra lavo!              […]

Fanatitra toa inona?

Fanatitra velona sa fanatitra novonoina? Na dia teo amin’ny fiarahamonina tsotra aza dia nisy ireo nino ny fitahiana avy amin’ny lafiny maro: avy amin’ny razana, avy amin’ny fanahin’ny maty, avy amin’ny fanahy maro isankarazany, ary dia misy tokoa mahazo valiny amin’izany fanahy izany rehefa nanao fanekena sy fanatitra. Manatitra vato mamy, misy manatitra vola kely, […]