Fanatitra toa inona?

Fanatitra velona sa fanatitra novonoina? Na dia teo amin’ny fiarahamonina tsotra aza dia nisy ireo nino ny fitahiana avy amin’ny lafiny maro: avy amin’ny razana, avy amin’ny fanahin’ny maty, avy amin’ny fanahy maro isankarazany, ary dia misy tokoa mahazo valiny amin’izany fanahy izany rehefa nanao fanekena sy fanatitra. Manatitra vato mamy, misy manatitra vola kely, […]