Fanilon’ny tongotro sy fanazavana ny lalako ny Teninao

Misy fotoana andehanana amin’ny maizina,  ary tena miraparapa tsy hita izay ametrahana ny tongotra, ary tafitohin’ny vato mihitsy aza ary maratra ny lohalika. Eo amin’ny fiainantsika dia misy fotoana toy izany diavintsika arapanahy, toa latsaka andavaka lalina ny Fanahintsika. Eo no ilaintsika            ny Tenin’Andriamanitra, hanazava antsika, hampahery antsika! Hanarina antsika raha sendra lavo!              […]