Fanilon’ny tongotro sy fanazavana ny lalako ny Teninao


Misy fotoana andehanana amin’ny maizina,  ary tena miraparapa tsy hita izay ametrahana ny tongotra, ary tafitohin’ny vato mihitsy aza ary maratra ny lohalika. Eo amin’ny fiainantsika dia misy fotoana toy izany diavintsika arapanahy, toa latsaka andavaka lalina ny Fanahintsika. Eo no ilaintsika            ny Tenin’Andriamanitra, hanazava antsika, hampahery antsika! Hanarina antsika raha sendra lavo!

                                       NY TENIN’NY TOMPO HAMPAHERY ANAO!

     SALAMO  119: 105

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: