Torimaso tsotra sy torimasom-panahy

 K A R E M Y 3  Misy tena sarotra amintsika olombelona ny manatanteraka zavatra sasany eo amin’ny fiainantsika, isan’izany ny fananana fahononam-po (ny mifehy ny nofontsika sy ny filàna aterak’izany nofo izany). Ho an’ny Kristiana dia voalaza ao amin’ny Galatiana 5: 23 fa ‘vokatry ny Fanahy Masina’ ny fahalemem-panahy sy ny ‘fahononam-po’ (‘maitrise de soi’ […]

Teny fampidirana ny amin’ny Karemy

  Karemy : Teny Fampidirana   Ny teny hoe ‘Karemy’ (na « Carême » amin’ny fiteny vahiny) dia avy amin’ny teny latina hoe « quadragesima », izay midika hoe 40 andro, na 40 taona …  Ny Fiangonana dia nanao fiomanana 40 andro mialoha ny Paska, dia ny Karemy izany, ary ny andro faha 40 dia mifanandrify amin’ny andro lehibe […]