Teny fampidirana ny amin’ny Karemy

  Karemy : Teny Fampidirana   Ny teny hoe ‘Karemy’ (na « Carême » amin’ny fiteny vahiny) dia avy amin’ny teny latina hoe « quadragesima », izay midika hoe 40 andro, na 40 taona …  Ny Fiangonana dia nanao fiomanana 40 andro mialoha ny Paska, dia ny Karemy izany, ary ny andro faha 40 dia mifanandrify amin’ny andro lehibe […]