Teny fito : (5)

« Mangetaheta Aho » Jaona 19:28  Teny nataon’i Jesosy tamin’Izy teo amin’ny hazofijaliana koa io. Ny miteraka ny hetaheta eo amin’ny olombelona dia ny fisian’ny filana eo amin’ny sela, izay mitady rano isan’andro, koa raha vao tsy ampy io dia tonga ny filana izany rano izany.  Nangetaheta Jesosy, ny sela ao aminy dia mitady rano. Miharihary eto […]

Teny fito: (4)

« Andriamanitro ô, Andriamanitro ô, nahoana no dia mahafoy Ahy Hianao? »     Matio 7:46 Ny  atrehintsika eto dia i Jesosy  miresaka! Miresaka amin’iza?          Miresaka amin’Andriamanitra.  Mivavaka i Jesosy.    Toa mahavariana ihany ny mieritreritra hoe Andriamanitra i Jesosy nefa mivavaka. Andriamanitra i Jesosy nefa nofo koa. Andriamanitra tonga nofo, miresaka amin’ilay Andriamanitra Ray. Asehon’i Jesosy eto ny […]

Teny fito: (3)

« … Hoy Izy tamin’ny reniny : Ravehivavy, indro ny zanakao! Ary hoy koa Izy tamin’ilay mpianatra: Indro ny reninao! »Jaona 19:26-27 Mahagaga tokoa ity tarehin-javatra iray ity! Hazo roa nakambana, ny iray mijoro, ary ny iray mitsivalana, izay natao hijalian’ny olona nanao ratsy ka voaheloka. Tany amboalohany io hazo io dia hazo tokana mitsangana, fa taty […]