Teny fito: (3)

« … Hoy Izy tamin’ny reniny : Ravehivavy, indro ny zanakao! Ary hoy koa Izy tamin’ilay mpianatra: Indro ny reninao! »Jaona 19:26-27 Mahagaga tokoa ity tarehin-javatra iray ity! Hazo roa nakambana, ny iray mijoro, ary ny iray mitsivalana, izay natao hijalian’ny olona nanao ratsy ka voaheloka. Tany amboalohany io hazo io dia hazo tokana mitsangana, fa taty […]