Teny fito: (4)

« Andriamanitro ô, Andriamanitro ô, nahoana no dia mahafoy Ahy Hianao? »     Matio 7:46 Ny  atrehintsika eto dia i Jesosy  miresaka! Miresaka amin’iza?          Miresaka amin’Andriamanitra.  Mivavaka i Jesosy.    Toa mahavariana ihany ny mieritreritra hoe Andriamanitra i Jesosy nefa mivavaka. Andriamanitra i Jesosy nefa nofo koa. Andriamanitra tonga nofo, miresaka amin’ilay Andriamanitra Ray. Asehon’i Jesosy eto ny […]