Teny fito : (5)

« Mangetaheta Aho » Jaona 19:28  Teny nataon’i Jesosy tamin’Izy teo amin’ny hazofijaliana koa io. Ny miteraka ny hetaheta eo amin’ny olombelona dia ny fisian’ny filana eo amin’ny sela, izay mitady rano isan’andro, koa raha vao tsy ampy io dia tonga ny filana izany rano izany.  Nangetaheta Jesosy, ny sela ao aminy dia mitady rano. Miharihary eto […]