Fifadiana ankasitrahana

« Tsy izao va no fifadiana ankasitrahako: dia ny hamaha ny fatoran’ny faharatsiana. Sy hanaboraka ny fehin’ny zioga, sy ny handefa ny ampahoriana ho afaka, Ary hanapatapaka ny zioga  rehetra?… Moa tsy ny hizara ny mofonao ho an’ny noana va, sy hampiantrano ny manjenjena,… Ary ho tonga faingana ny fahasitrananao. »  Isaia 58: 6-8 Ny fifadiana dia […]

Fiaraha-miasa Feon’ny Filazantsara/ Lycée Nanisana

‘Mahazoa fahendrena, mahazoa fahalalana’  (Ohabolana 4:5) Araka ny fiaraha-miasa efa nisy, dia baolina kitra no nokasaina notanterahina talohan’ny fialan-tsasatry ny Paska. Taorian’ny dinidinika nataon’ny Feon’ny Filazantsara sy Mr Félix (volontaire FF eny an-toerana) dia tsapa fa ny loka no tena mahaliana ireo mpianatra handray anjara fa tsy tena ny hiroso bebe kokoa eo amin’ny fandalinana […]

Akany fitaizana ireo zaza mania

Amin’ny anaran’i Jesosy Kristy irery ihany no hahafahana mandresy ny asan’ny devoly Hoan’ny Akany Avoko Faravohitra ny volana May sy Aprily dia mitohy tsy tapaka ny fandefasana  “film” arahina fifanan-kalozan-kevitra. Tsapafa  mahomby tokoa ny fampitana ny hafatry ny Soratra Masina  amin’ny alalan’ny horonan-tsarimihetsika amin’ireo ankizy madinika sy tanora.Tamin’ity volana ity dia horonantsary “Jesosy” (tantaram-piainan’I Jesosy) […]

Fiaraha-miombon’antoka : Fileovana Andohamatsiatra / Feon’ny Filazantsara Fampiofanana “Fampitaovana ny olona masina”

Misaotra an’Andriamanitra vita soa aman-tsara ny ETS izay natao tany amin’ny FLM Ambondrona, Andohamatsiatra District, Fianarantsoa Synod (SPAf) ny 27,28 Aprily 2012. Marihina fa ETS fanindroany notanterahina tany amin’ny Andohanimatsiatra District ity nohon’ny fangatahan’ireo Pastora mpitondra Fitandremana manodidina.   Nahatratra 28 ireo mpandray anjara avy amin’ny Fiangonana mpiara-miasa 7. Amin’ny maha asan’ny Fiangonana mivantana ny […]

Izy no miahy anareo…

« Ary apetraho aminy ny fanahianareo rehetra ; fa Izy no miahy anareo. Mahonona tena,miambena: fa ny devoly fahavalonareo mandehandeha tahaka ny liona mierona mitady izay harapany; tohero izy, ka miorena tsara amin’ny finoana hianareo, satria fantatrareo fa izany fahoriana izany dia manjo ny rahalahinareo rehetra eran’izao tontolo izao. »  » Dia Izy no hahatanteraka sy hampihorina […]

TENY Fito:(7)

 » Raiko ô! eo an-tananao no atolotro ny fanahiko » Lioka 23:46 Rehefa maizina nandritry ny adin’ny telo ny antoandro satria niha-maizina ny masoandro, ary triatra misasaka ny efitra lamba tao amin’ny tempoly, dia io no teny nataon’ny Tompo! Mbola vavaka ihany koa io, satria resaka nataony’i Jesosy tamin’Andriamanitra Rainy. Vavaka mitory inona izao vavaka izao? […]