TENY Fito:(7)

 » Raiko ô! eo an-tananao no atolotro ny fanahiko » Lioka 23:46 Rehefa maizina nandritry ny adin’ny telo ny antoandro satria niha-maizina ny masoandro, ary triatra misasaka ny efitra lamba tao amin’ny tempoly, dia io no teny nataon’ny Tompo! Mbola vavaka ihany koa io, satria resaka nataony’i Jesosy tamin’Andriamanitra Rainy. Vavaka mitory inona izao vavaka izao? […]