Fiaraha-miasa Feon’ny Filazantsara/ Lycée Nanisana

‘Mahazoa fahendrena, mahazoa fahalalana’  (Ohabolana 4:5) Araka ny fiaraha-miasa efa nisy, dia baolina kitra no nokasaina notanterahina talohan’ny fialan-tsasatry ny Paska. Taorian’ny dinidinika nataon’ny Feon’ny Filazantsara sy Mr Félix (volontaire FF eny an-toerana) dia tsapa fa ny loka no tena mahaliana ireo mpianatra handray anjara fa tsy tena ny hiroso bebe kokoa eo amin’ny fandalinana […]

Akany fitaizana ireo zaza mania

Amin’ny anaran’i Jesosy Kristy irery ihany no hahafahana mandresy ny asan’ny devoly Hoan’ny Akany Avoko Faravohitra ny volana May sy Aprily dia mitohy tsy tapaka ny fandefasana  “film” arahina fifanan-kalozan-kevitra. Tsapafa  mahomby tokoa ny fampitana ny hafatry ny Soratra Masina  amin’ny alalan’ny horonan-tsarimihetsika amin’ireo ankizy madinika sy tanora.Tamin’ity volana ity dia horonantsary “Jesosy” (tantaram-piainan’I Jesosy) […]

Fiaraha-miombon’antoka : Fileovana Andohamatsiatra / Feon’ny Filazantsara Fampiofanana “Fampitaovana ny olona masina”

Misaotra an’Andriamanitra vita soa aman-tsara ny ETS izay natao tany amin’ny FLM Ambondrona, Andohamatsiatra District, Fianarantsoa Synod (SPAf) ny 27,28 Aprily 2012. Marihina fa ETS fanindroany notanterahina tany amin’ny Andohanimatsiatra District ity nohon’ny fangatahan’ireo Pastora mpitondra Fitandremana manodidina.   Nahatratra 28 ireo mpandray anjara avy amin’ny Fiangonana mpiara-miasa 7. Amin’ny maha asan’ny Fiangonana mivantana ny […]