Fiaraha-miombon’antoka : Fileovana Andohamatsiatra / Feon’ny Filazantsara Fampiofanana “Fampitaovana ny olona masina”


Misaotra an’Andriamanitra vita soa aman-tsara ny ETS izay natao tany amin’ny FLM Ambondrona, Andohamatsiatra District, Fianarantsoa Synod (SPAf) ny 27,28 Aprily 2012. Marihina fa ETS fanindroany notanterahina tany amin’ny Andohanimatsiatra District ity nohon’ny fangatahan’ireo Pastora mpitondra Fitandremana manodidina.

Fiaraha-mivavaka tao amin’ny fiangonana
FLM Ambondrona

 

Nahatratra 28 ireo mpandray anjara avy amin’ny Fiangonana mpiara-miasa 7. Amin’ny maha asan’ny Fiangonana mivantana ny Tafika Masina dia nandray anjara mavitrika tamin’izany ireo katekista 6, iray no tsy tonga nohon’ny antony manokana. Nanotrona ny fampiofanana ireo Raiamandreny isany Pastora Randrianaivonirina Dieu Donné, Mpitondra Fileovana, izay anisan’ny nandray anjara feno tamin’ny fampiofanan, Pastora Razafimahatratra Rakotoniaina Arimanana, mpitondra Fitandremana Anjanamahasoa, Past Rasolofoniaina Jean Emmanuel mpitondra Fitandremana Ambavala Atsimo.  Naneho fahavononana tokoa ireo mpadray anjara isam-piangonana satria na dia tsy mbola tena nanana fandaharan’asa momba ny Tafika Masina aza izy ireo teo aloha dia samy efa nandrafitra ny vivnavinan’asa ho tanterahina ary nentina teo amin’ny fampiofanana.

Ireo mpandray anjara tamin’ny fampiofanana

Ireo mpandray anjara tamin’ny fampiofanana

Ny Alahady nandritra ny fotoam-pivavahana no notolorana certificate ireo mpiofana ary   taorian’izany dia niara niredona ny hira fampaherezana amin’ny asa nanoloran-tena.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: