Fifadiana ankasitrahana

« Tsy izao va no fifadiana ankasitrahako: dia ny hamaha ny fatoran’ny faharatsiana. Sy hanaboraka ny fehin’ny zioga, sy ny handefa ny ampahoriana ho afaka, Ary hanapatapaka ny zioga  rehetra?… Moa tsy ny hizara ny mofonao ho an’ny noana va, sy hampiantrano ny manjenjena,… Ary ho tonga faingana ny fahasitrananao. »  Isaia 58: 6-8 Ny fifadiana dia […]