Avonavona, Fanetren-tena ! Toetra misy eo amin’ny olombelona ireo !                                                                              Ny zava misy anefa araka ny Soratra Masina dia  «  tsy misy marina na dia            iray akory aza »Romana 3 :9 koa raha araka io Teny io dia tsy misy tafiditra ny lanitra ny olona rehetra! Rehetra! Soa ihany fa nisy vaha olona nomen’Andriamanitra!  Ny fiaikena ny fahotana eo […]