NY FIEREMAN’NY OLONA, NY FAHASOAVAN’ANDRIAMANITRA

NY FIEREMAN’NY OLONA, NY FAHASOAVAN’ANDRIAMANITRA “Fa fantrareo ny fahasoavan’i Jesosy Kristy Tompontsika, fa na dia nanan-karena aza Izy, dia tonga malahelo noho ny aminareo, mba hampanankarena anareo ny alahelony” (2 Korintiana 8: 9) Ny mpanoratra iray, antsoina hoe Lillian Hellman, ao anatin’ny tantara an-tsehatra iray izay nampitondrainy ny lohateny hoe The little Foxes (na ‘ireo […]