NY FINOANA SY NY VONINAHITR’ANDRIAMANITRA

  « Tsy voalazako va fa raha hino hianao, dia ho hitanao ny voninahitr’ Andriamanitra? » Jaona 11:40, hoy tokoa mantsy i Maria tamin’ny maty i Lazarosy anadahiny, « Tompoko, maimbo izy izao », satria Jesosy niteny mba hanesorana ny vato. Nino i Maria fa afaka nanasitrana an’i Lazarosy i Jesosy, fa tsy nino kosa izy fa afaka nampitsangana […]