« Ataovy mpianatro ny firenena rehetra »


Toy ny fanao isan-taona dia nanantanteraka “Veillée de prière” ny Zoma 24 Aogositra ireo mpianatra ao @ Association des Etudiants en Médecine Vétérinaire de Madagascar Ambatobe (A.E.M.V.M :Commission Spirituelle). Nanomboka tamin’ny 7 ora alina ary nifarana t@ 5 ora maraina ny fiaraha-mivavaka. Ny Feon’ny Filazantsara (F.F) no nitarika ny fotoam-pivavahana, Pastera 3 (avy @ Fiangonana FJKM, Advantista) no nifandimby namelabelatra ny lohahevitra : « La fin du monde 2012 » : ara-baiboly ve izany sa tsia ? ary Pastora avy @ Fiangonana Loterana  no namelabelatra ny Lohahevitra « Ny mozika sy ny hira kristiana ». Nisy koa fijerena film « The couragious ».

Teny anelanelan’ny fotoana dia nisy fanentanana nataon’ny F.F  momba ny Fampianarana Baiboly ara-Pifandraisana, Literatiora kristiana, Film (sehatr’asa atolotry ny F.F@ fiaraha-miasa) ary  fizarana tract “Ataonao ho Iza moa Andriamanitra?”. Ireo Chorales ny Departement moa dia nandray anjara feno tamin’ny hira ho fiderana an’Andriamanitra.  Nahatratra teo amin’ny 280 ireo mpianatra tonga , nisy ireo avy amin’ny Faculté hafa.

Zava-dehibe ny fiaraha-mivavaka toy izao satria mandalo fotoan-tsarotra ny fiainan’ireo mpianatra eny @ Université noho ny “crise politique” eto @ firenena. Mila apetraka feno eo am-pelan-tanan’Andriamanitra ny fianarana ary indrindra Fitoriana ny Filazantsara eny anivon’ny Université. Tamin’ny fiafaran’ny fotoana dia nisy ireo mpianatra  niroso hanaraka ny Fampianarana Baiboly ara-pifandraina omen’ny F. F maimaim-poana, nisy  koa ireo  vonona handray anjara amin’ny famelabelaran-kevitra ao @ “emission radio” volana Septembre2012 vokarin’ny F.F mikasika ny ny tontolon’ny tanora.

ireo mpianatra  niroso hanaraka ny Fampianarana Baiboly ara-pifandraina omen’ny F.F
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: