Fiaraha-miasan’ny Firaisan’ny Fifohazana Loterana Malagasy (FIFIL) sy ny Feon’ny Filazantsara


Tontosa soa aman-tsara ny Zaikabe faha-5 ny FIFIL izay natao tany amin’ny Synodam-Paritany Boeny Mahajanga (SPBM) ny 6- 12 Aogositra 2012 lasa teo. Fotoan-dehibe iray ho an’ny Sampana Fifohazana eo anivon’ny Fiangonana Loterana izay tanterahina isaky ny 3 taona izy ity.  Nasaina nandray anjara fitenenana ho fampahafantarana sy fanentanana mikasika ny Feon’ny Filazantsara sy ireo programan’asa atolony amin’ny fiaraha-miasa ny Talen’ny F.F. Nampahatsiahivin’Atoa Tale nandritra  izany ny fiaraha-miasa efa nisy tamin’ireo Synodam-paritany marobe nanomboka ny taona 2000 ka hatramin’izao. Mbola nohamafisiny hatrany ihany koa ireo fiaraha-miasa azo atsangana amin’izay maniry izany (Fiangonana, Sampana, kristiana). Nisy “Stand” izay niandraiketan’ireo solon-tenan’ny FF nentina nampirantiana ireo “media” rehetra vokariny ka nahafahan’ireo mpivory marobe nahafantatra bebe kokoa ny mombamomba azy. Fotoana iray ihany koa moa io  nahafahana nihaona sy nidinidinika tamin’ireo Pastora maniry fiaraha-miasa.
Naharitra 6 andro ny fivoriana ary nahatratra eo amin’ny 10 000 ireo mpivory tonga avy amin’ny faritra rehetra manerana an’ny Madagasikara. Nisy moa “brochures” miisa 700 sy tracts miisa 1 600 nozaraina maimaimpoana tamin’ireo olona tonga nanatona ny “stand”.

Ny Talen’ny Feon’ny Filazantsara sy Pastora iray mifandinika momba ny asa Ireo mpiara-miasa ao @ FF eo anoloan’ny Stand
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: