Ny Feon’ny Filazantsara sy ny Ankany Fitaizana Tanora


Anisan’ny Akany fitaizana tanora miara-miasa @ F.F ny Akany Fifampandroasoana Ambodin’Isotry @ alalan’ny fandefasana Horonan-tsarimihetsika arahina fifanankalozan-kevitra. Ho famaranana ny taom-pianarana 2011/2012 izay iarahana mitaiza sy manabe ireo zatovovy miisa 50 eo ho eo dia ny “film” mitondra ny lohan-teny “Aoka izay, mandehana amin’ny fitiavana” no niarahana tamin’izy ireo. Tantara maneho ny herisetra mahazo ny zatovovavy ao anatin’ny sehatry ny fanambadiana. Ireo endri-pamoretana maro nianjady taminy tao an-tokantranony (vono, latsa, fampirafesana). Noho ilay Fitiavana marina avy amin’I Jesosy anefa dia namela ny heloky ny vadiny izy ka nahatonga ity farany hiova ka lasa  olom-baovao feno fitiavana.

Ireo zatovovavy eo am-pijerena Film
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: