INONA NO MANENTANA ANTSIKA HIVAVAKA?

INONA NO MANENTANA ANTSIKA HIVAVAKA? Nomen’Andriamanitra Ray safidy ny olona ny amin’izay tokony hivavahany. Misy ny mivavaka amin’andriamanitra tsy fantatra, ao ny mivavaka amin’ny masoandro, amin’ny volana, amin’ny kintana, amin’ny razana, amin’ny fanahy tsy fantatra. Fa ny Soratra Masina kosa dia mitaona ny olona hivavaka amin’ Andriamanitra Ray Mpahary, ary amin’ny Anaran’i Jesosy Kristy no […]