FANTATR’ANDRIAMANITRA NY FITENY REHETRA

    “Fa ilay mpamory hetra kosa…niteha-tratra ka nanao hoe: “Andriamanitra ô, mamindrà fo amiko mpanota”. (Lioka 18:13)                   Ao anatin’ilay sarimihetsika amin’ny fiteny Anglisy mitondra ny lohateny hoe: “My Fair Lady” dia sahirana mafy ilay mpilalao sarimihetsika Eliza Doolittle amin’ny fanononana ara-dalàna ny “a”. Nilaza taminy ny mpampianatra azy ny tokony hamerimberenany rima […]