TE HANASITRANA ANAO NY TOMPO JESOSY! Ho famerenana indray ny fihavanana dia mbola Andriamanitra ihany no manao ny dingana voalohany: « Ary nampianatra teo amin’ny synagoga anankiray Jesosy tamin’ny sabata. Ary indro, nisy vehivavy izay nanana fanahy maha-farofy valo ambin’ny folo taona, ary nanjoko izy ka tsy nahatraka akory. Ary rehefa nahita azy Jesosy, dia niantso […]