Ny Fanalahidy : Manambara ny fahefan’i Kristy

  “Ary hapetrako eo an-tsorony ny fanalahidin’ny tranon’I Davida; dia hamoha izy, ka tsy hisy handrindrina; ary handrindrina izy, ka tsy hisy hamoha.”  (Isaia 22:22)   Rehefa nahavita  ny fe-potoana niasany tamin’ny maha Chancellor ny Exchequer azy  Andriamatoa Randolph Churchill, dia nisy solontenan’ny Parlemanta tonga tao an-tranony mba haka ireo fanamiana ofisialy. Tsy nety nanome […]