Ny Fanalahidy : Manambara ny fahefan’i Kristy


 

“Ary hapetrako eo an-tsorony ny fanalahidin’ny tranon’I Davida; dia hamoha izy, ka tsy hisy handrindrina; ary handrindrina izy, ka tsy hisy hamoha.”  (Isaia 22:22)

 

Rehefa nahavita  ny fe-potoana niasany tamin’ny maha Chancellor ny Exchequer azy  Andriamatoa Randolph Churchill, dia nisy solontenan’ny Parlemanta tonga tao an-tranony mba haka ireo fanamiana ofisialy. Tsy nety nanome ireo fitafiana famantarana ny maha-manampahefana azy anefa Ramatoa Churchill, ary nanambara fa hotehiriziny ho an’ny zanany lahy, antsoina hoe Winston, ireo fanamiana ireo.

Misy famantaram-pahefana hafa : tehina fohy, satroboninahitra, fanalahidy. Mikasika manokana ny fanalahidy, ilay fitaovana izay manidy sy mamoha  varavarana, dia tena manambara fahefana tokoa.  Izay manana ny fanalahidy no manam-pahefana amin’ny trano. Ao amin’ny Baiboly, ny fanalahidy no famantarana ny fahefan’ny Mesia amin’ny maha mpanjaka azy. Ambaran’Andriamanitra fa Izy no manana ny “fanalahidin’ny tranon’i Davida”, izany hoe, ny Fiangonana amin’ny maha-fanjaka-mpahasoavana azy.  Jesosy amin’ny maha-Mesia Azy no manana ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany.  Ary satria nohomboana teo amin’ny hazofijaliana noho ny fahotan’izao tontolo izao Jesosy, ka natsangana indray tamin’ny maty, dia manana fahefana hamela heloka Izy, manana ny fanalahidy mamoha ny lanitra hidiran’izay rehetra mino Azy.

Hoy i Jaona, manambara izay nolazain’Isaia : “Izao no lazain’Izay masina, Izay marina, Izay manana  ny fanalahidin’i Davida, Izay  mamoha ka tsy hisy hanidy, ary manidy ka tsy misy mamoha.” (Apokalipsy 3:7).

Amin’ny maha tompon’ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany an’i Jesosy, dia nampiasainy ny Fahefany hanome fahefana, tamin’ny nanendreny ny mpianany hitazona ireo fanalahidy : fahefana tsy hamela ny heloky ny tsy mibebaka, sy hamela ny helok’izay mibebaka sy mino an’i Jesosy ho Mpamonjy azy.  Io no fahefana  izay ampiasain’ny Fiangonana eo amin’ny asa fanompoana ho an’ny besinimaro : ny fahefana hanidy sy hamoha ny varavaran’ny lanitra.

Feon’ny Filazantsara

‘Manambara an’I Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’

 

 

tél 22 210 42 – 034 01 078 23 – 032 43 968 53

e-mail : lhmmad@orange.mg

Publié par filazantsaramada

Feon'ny Filazantsara

Laisser un commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l’aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Photo Google

Vous commentez à l’aide de votre compte Google. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l’aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l’aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Connexion à %s

%d blogueurs aiment cette page :