NY FIHAVANANA AMIN’ANDRIAMANITRA NO VOALOHANY.

. “… solon’i kristy izahay ka mangataka indrindra aminareo hoe : mihavana amin’Andriamanitra anie hianareo (2 Kor. 5 : 20). Tao amin’ny tanàna afovoany andrefana iray dia nisy olona sasany manodidina ny fiangonana no namonjy izany “Mba hiaina ny fahatanterahan’ny fampihavanana ara-bolokoditra”. Izany dia ho fanarahana ny tenin’ireo fiangonan-dehibe izay nangataka am-pahibemaso famelana avy amin’ireo […]