Mpanjaka mitaingina boriky.

« Lazao amin’i Ziona zanakavavy: Indro, ny Mpanjakanao avy ho anao, malemy fanahy sady mitaingina boriky, dia zanaky ny boriky miasa ». Mat.21:5 Ny advento dia tonon-taona iray eo amin’ny fiainam-piangonana. Ny Soratra Masina vakiana eo amin’ny Fiangonana dia miova ho amin’ny taom-pamakiana vaovao. Ny advento dia hanambarana fiomanana na fiandrasana fahatongavana zavatra iray. Ny ambaran’ny Teny […]