Mpanjaka avy amin-kery

« Ka ho reraka ny fon’ny olona noho ny fahatahorany sy ny fiandrasany izay zavatra ho tonga ambonin’ny tany; fa ny herin’ny lanitra dia hohozongozonina. Ary amin’izany andro izany dia hahita ny Zanak’olona avy eo amin’ny rahona amin-kery sy voninahitra lehibe izy. » Lio.21: 26-27 Ny maha iray ny Baiboly dia ny fifamenoana sy ny fifandraisan’ny boky rehetra mandrafitra […]