Ilay Mpanjaka malemy fanahy sady mitaingina boriky

« Lazao amin’i Ziona zanakavavy: indro ny Mpanjakanao avy ho anao, malemy fanahy sady mitaingina boriky, dia zanaky ny boriky miasa » Matio 21:5 Raha mijery ara-jeograpfia kely isika, ny Ziona ao amin’ny Testamenta Taloha dia tendrombohitra iray izay niorenan’i Jerosalema. Nisy fotoana nakan’i Davida izany tanàna izany, ary nametrahany ny Fiaran’ny faneken’i Jehovah ka noheverina ho toy […]