Esory ny masirasira ela

Esory ny masirasira ela, mba ho vongana vaovao hianareo, araka izay tsy maha-misy masirasira anareo. Fa voavono Kristy, Paska ho antsika. I Kor 5: 7 Amin’ny fomba fanaovana mofo raha tiana hitombo sy hahazo tsirony araka izay tiana dia asiana masirasira, na koa lalivay araka izay iantsoana azy, ny koba ampiasaina. Rehefa asiana ny lalivay sy rano mafana ny koba […]