Jesosy no Mpiandry Tsara

« Izaho no Mpiandry tsara; ny Mpiandry tsara manolotra ny ainy hamonjy ny ondry » Jaona10:11 Jesosy Kristy no miteny eto, ary manambara ny tenany Izy. Izaho no Mpiandry tsara. Inona moa no andrasana? Ny andrasan’ny mpiandry eto dia ny ondry. Jesosy dia manambara fa Izy no Mpiandry tsara. Ny ondry mantsy dia karazana biby mora azon’ny fahavalony, ary fahavalony dia matetika ny […]