NY FINOANA SY NY VONINAHITR’ANDRIAMANITRA

« Tsy voalazako va fa raha hino hianao, dia ho hitanao ny voninahitr’ Andriamanitra? » Jaona 11:40 Hoy tokoa mantsy i Maria tamin’ny maty i Lazarosy anadahiny: « Tompoko, maimbo izy izao », satria Jesosy niteny mba hanesorana ny vato. Nino i Maria fa afaka nanasitrana an’i Lazarosy i Jesosy, fa tsy nino kosa izy fa afaka nampitsangana an’i […]