Fiaraha-miombon’antoka Fileovan’Ankatso (SPAnta) / Feon’ny Filazantsara


Tanteraka soa aman-tsara ny 18-19-20 martsa 2013 teo ny  Fampiofanana niarahana tamin’ny Fitandremana Ambolokandrina, Fileovana Ankatso. Santatra indray eo amin’ny fanohizana sy ny fivelaran’ny fiaraha-miombon’antoka amin’ny Fiangonana Loterana ato amin’ny Synodam-Paritany Antananarivo (SPAnta) raha somary niato izany tao anatin’ny taona vitsivitsy. 35 ny isan’ireo mpandray anjara ka solon-tena avy amin’ny sampana sy rantsana samihafa ao amin’ny Fiangonana FLM Ambolokandrina avokoa izy ireo. Ny lohahevitra nampiofanina dia naompana tamin’ny maha-zava-dehibe ny Fahaiza-mitarika (Leadership) sy ny Fifandraisana (Communication) eo amin’ny fitoriana ny Filazantsara. Satria moa asan’ny Fiangonana mivantana ny Fitoriana ny Filazantsara dia nanotrona sy nandray anjara feno tamin’ny Fampiofanana ireo Raiamandreny Pastora mirahalahy amin’io Fitandremana io dia ireto avy izany:
– Pastora Randriamangasona Nahary Tiana
– Pastora Razafimanatsoa Andriamaheriniaina Olav

Nahafinaritra  tokoa ny fandraisana anjara mavitrika tamin’ny fametrahana fanontaniana sy ny fifampizarana teo amin’ireo mpiofana. Afa-po no sady faly tamin’ny fampiofanana ireo mpandray anjara satria dia tena ilaina ary anisan’ny antoky ny fampahombiazana ny asa Fitoriana ny Fahaiza-mitarika sy ny Fifandrisana.
Toy ny mahazatra amin’ny famaranana dia nisy ny fanolorana “certificat” ho an’ireo nahavita fiofanana.

Pic 1 Pic 2
Pastora Razafimanatsoa
Andriamaheriniaina Olav,
manokatra ny seminera fampiofanana
Ireo mpiofana
Pic 4 Pic 7
Manolotra ny tatitry ny asam-baomiera Mavitrika anin’ny fandraisana anjara fitenenana ny mpiofana
Pic 8 Pic 5
Pastora Randriamangasona
Nahary Tiana; mizara certifcat
Ireo Pastora sy ny mpampiofana
ary ny mpiofana

 

Feon’ny Filazantsara
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’

Tél.: 22 210 42 – 034 20 635 53 – 032 54 635 53 – 033 15 635 53
E-mail : lhmmad@orange.mg
Siteweb : www.feonyfilazantsara.org
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: