FANILON’ NY TONGOTRO SY FANAZAVANA NY LALAKO NY TENINAO

Misy fotoana andehanana amin’ny maizina, ary tena miraparapa sy tsy hita izay ametrahana ny tongotra. Mety ho tafintohin’ny vato mihintsy aza ka maratra ny lohalika. Eo amin’ny fiainantsika dia misy fotoana toy izany diavintsika ara-panahy. Toa latsaka an-davaka lalina ny Fanahintsika. Eo no ilàna ny Tenin’Andriamanitra: hanazava antsika, hampahery antsika! Hanarina antsika raha sendra lavo! […]