FANILON’ NY TONGOTRO SY FANAZAVANA NY LALAKO NY TENINAO


Misy fotoana andehanana amin’ny maizina, ary tena miraparapa sy tsy hita izay ametrahana ny tongotra. Mety ho tafintohin’ny vato mihintsy aza ka maratra ny lohalika. Eo amin’ny fiainantsika dia misy fotoana toy izany diavintsika ara-panahy. Toa latsaka an-davaka lalina ny Fanahintsika. Eo no ilàna ny Tenin’Andriamanitra: hanazava antsika, hampahery antsika! Hanarina antsika raha sendra lavo!

NY TENIN’NY TOMPO HAMPAHERY ANAO!

SALAMO 119: 105

 

Feon’ny Filazantsara
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’

Tél.: 22 210 42 – 034 20 635 53 – 032 54 635 53 – 033 15 635 53
E-mail : lhmmad@orange.mg
Siteweb : www.feonyfilazantsara.org
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: