NY FANAHY MAMANTATRA NY ZAVATRA REHETRA!

Ny sofintsika afaka mamantatra feo: mety feo mahafinaritra, mety feo mankadilo koa, ary misy aza feo izay tsy mba ren’ny sofin’olombelona akory toa ny « ultra son » ohatra. Ny masontsika dia mahita ny lokom-bonikazo kanto dia kanto ery. Ny endriky ny faravodilanitra dia mamelona eritreritra ny amin’ny fahatsaràn’ny asan’Andriamanitra; nefa, ao koa ireo zavatra mahatsiravina mampihoronkoditra […]