Fiaraha-miombon’ antoka Fileovana Sahamadio (SPAFi)/ Feon’ny Filazantsara


Ainga vao ho fanatsaràna sy fampandrosoana ny asa Fitoriana

Misaotra an’Andriamanitra fa dia tanteraka ny fikasàna ny hanitarana ny fiaraha- miasa amin’ny Synodam- paritany hafa. Ny 26, 27, 28 Aprily 2013 teo mantsy dia tontosa soa aman- tsara ny Fampiofanana
Fampitaovana ny olona masina voalohany tany amin’ny Synodam-Paritany Fisakana (SPAFi). Mpiofana 35 no nandray anjara tamin’izany ary ny 9 tamin’ireo dia Katekista. Noho ity faritra ity izay tena midadasika dia marobe noho izany ireo saha vaovao tokony iasàna, koa Fiangonana miisa 13 no nandray anjara. Nanatrika feno ny fampiofanana ny raiamandreny Pastora Randrianarisoa Fanomezanjanahary (Mpitondra Fit Miadanimerina), Past Andriamampianina Solofoniaina (Mpitondra Fil Sahamadio), ary Past Randrianandrasana Daniel (Tonia Tafika Masina Maharitra SpaFi) izay sady nandray anjara tamin’ny Fampiofanana.
Zava- dehibe ho an’ireo raiamandreny Pastora sy ny mpiofana no nisian’ny fampiofanana satria efa nisy tokoa ny programa’asa Tafika Masina natsangana nefa tsy nisy fampiharana, koa ity Fampiofanana ity dia ainga vao entin’ny faritra hirosoana tanteraka amin’ny hanatsarana sy hampandrosoana ny asa Fitoriana amin’ny ireo saha vaovao.
Araka ny fangatahan’ireo raiamandreny Pastora moa dia ny Alahady 28 Aprily nandritra ny fanompoam-pivavahana no notolorana sertifika ireo mpandray anjara. Natao moa izao mba ho fanolorana azy ireo eo anatrehan’ny Fiangonana. Handeha ka hazoto hanohy sy hanatanteraka ny asa nanirahan’ny Tompo azy avy.

IMG_3073 IMG_3098
FLM Ambohipo Mandritry ny fampiofanana
IMG_3131 IMG_3058
Mivondrona, mikaon-doha Manolotra ihany koa ny tsirairay
IMG_3083 IMG_3174
Ireo mpandray anjara rehetra Fanolorana Sertifka

 
Feon’ny Filazantsara
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’

Tél.: 22 210 42 – 034 20 635 53 – 032 54 635 53 – 033 15 635 53
E-mail : lhmmad@orange.mg
Siteweb : www.feonyfilazantsara.org
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: