Ny fomba handresena an’i Satana

« Indro efa nomeko fahefana  hanitsaka menarana sy maingoka sy handresy ny hery rehetra ananan’ny fahavalo hianareo, ka tsy hisy hampaninona anareo akory.  Kanefa aza mifaly hianareo, satria manaiky anareo ny fanahy;  fa mifalia, satria voasoratra any an-danitra ny anaranareo » Lioka 10: 19-20 Notoherin’ny  ‘Luddites’ ny  Revolisiona Indostrialy izay nitranga tany Angletera  tamin’ny voalohandohan’ny  taona  1800.  Noheverin’izy […]