Ny fomba handresena an’i Satana


« Indro efa nomeko fahefana  hanitsaka menarana sy maingoka sy handresy ny hery rehetra ananan’ny fahavalo hianareo, ka tsy hisy hampaninona anareo akory.  Kanefa aza mifaly hianareo, satria manaiky anareo ny fanahy;  fa mifalia, satria voasoratra any an-danitra ny anaranareo » Lioka 10: 19-20

Notoherin’ny  ‘Luddites’ ny  Revolisiona Indostrialy izay nitranga tany Angletera  tamin’ny voalohandohan’ny  taona  1800.  Noheverin’izy ireo fa afaka mampijanona  izany izy ireo amin’ny alalan’ny fanimbany ireo milina tao amin’ireo ozinina mpamboatra  lamba. Kely ihany anefa no vitany satria milina vitsy tety ivelany ihany no nopotehiny,  fa ny ankamaroany tao anatiny dia tsy voakasika.  Dia toy izany koa no hita amin’ny fanaovana ny asan’i Kristy hanapotehana ny devoly.  Tsy ho vitan’ny Tompontsika ny handresy ny devoly raha zava-bitsy tao amin’ny zohin’ny faharatsiana  fotsiny ihany no nopotehiny na fanehoana  fandavana teo amin’ny “Synagogan’i  Satana” (Apokalypsy 2 : 9) fotsiny no nataony.   Mihoatra lavitra noho ny fihetsiketsehana  ivelany fotsiny  ny fahefàn’i Satana;  maneran- tany ary mihantsy ny herin’Andriamanitra izany. Ny Zanaka Lahitokan’Andriamanitra ihany no mahapotika ny asan’i Satana.  Fantatr’i Jesosy fa sarotra izany hoe hanohitra ny ‘mpanjakan’izao tontolo izao’ (Jaona 12 : 31) izany.   Fantany fa fahefana ambony lavitra noho izay nanan’i Jodasy no niasa tao Getsemane. Nefa na lehibe aza ny hery ananan’i Satana dia mbola lehibe lavitra noho izany ny herin’i  Jesosy.   Nopotehin’i Jesosy tanteraka tamin’ny fahafatesany sy ny nitsanganany tamin’ny maty ny fanjakan’i Satana.  Hoy i Paoly    : “Ary nesoriny tsy ho eo amin’ny tenany ny fanapahana sy ny fahefana, ary noho ny hazofijaliana dia nasehony miharihary  ny fitondrany ireo  toy ny fanaon’izay avy nandresy.” (Kolosiana 2: 15). Mandray tombontsoa sy mandray fampianarana amin’izany isika noho ny maha mpiray fandresena  antsika amin’i Kristy, na dia mbola tsy maintsy miady  amin’ny ratsy isan’andro aza isika. Mianatra mandrakariva amin’i Jesosy isika, satria fantatsika fa tsy hahatohitra ny ratsy isika amin’ny fanapotehantsika  ny tobin’ny mpampihorohoro sasany fotsiny ihany, na amin’ny fanovàna kely fotsiny amin’ireny toerana mampidi-doza ireny, na amin’ny fanovantsika fotsiny ny fahazarandratsin-tsika.  Izany no tsy maintsy handrosoantsika sy hidirantsika ho any amin’ny lalina, izany hoe mitodika amin’i Jesosy sy ny teniny isaky ny alain’i Satana fanahy.  Marina ny tenin’i Martin Lotera eto amin’ity tononkalo nosoratany ity : “Teny kely fotsiny dia mahalavo azy” ary mitombina satria Jesosy no nitondra ny fandresena.

 

Ny Tompo Jesosy Kristy hampahery antsika!

Feon’ny Filazantsara
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’

Tél.: 22 210 42 – 034 20 635 53 – 032 54 635 53 – 033 15 635 53
E-mail : lhmmad@orange.mg
Siteweb : www.feonyfilazantsara.org

Publié par filazantsaramada

Feon'ny Filazantsara

Laisser un commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l’aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Photo Google

Vous commentez à l’aide de votre compte Google. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l’aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l’aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Connexion à %s

%d blogueurs aiment cette page :