“Henoy ny feony”

Tamin’ny taona 2010 no niantombohan’ny famokarana sy fandefasana amin’ny onjam-peo ny fandaharana «Henoy ny feony» vokarin’ny Feon’ny Filazantsara. Fandaharana ho an’ny tanora miendrika ‘interview’ ka entina indrindra hanehoan-kevitra, ary hijerena izay ambaran’ny Soratra Masina manodidina ny fanabeazana ny tanora. Onjam-peo tsy miankina telo eto Madagasikara no andefasana io Fandaharana io: (roa eto Antananarivo: ACEEM 103.4FM […]

NY TANANA

« Koa amin’izany manetre tena ambanin’ny tàna-maherin’Andriamanitra, mba hanandratany anareo amin’ny fotoan’andro. » IPet 5: 6b Raha izao teny izao no dinihina dia manana tànana Andriamanitra. Any amin’ny boky hafa dia manambara koa ny fananan’Andriamanitra sofina mahay mihaino antsika rehefa tsy misy efitra mampisaraka ny olona Aminy dia ny fahotana. Efa tia antsika hatry ny ela Andriamanitra, […]

“Efa nahazo maimaimpoana hianareo, koa manomeza maimaimpoana.” (Matio 10: 8b)

Raha tsiahivina fohy dia nanomboka tamin’ny taona 2002 no efa nisy fitsidihana voalohany nataon’ny FF teny amin’ny Fonjaben’Antanimora ary nihitatra teny amin’ny Fonja Tsiafahy. Niato kely izany ka ny taona 2007 dia nitohy indray ny teny amin’ny Fonjaben’Antanimora. “Volontaires” ‘ny FF (4) mianadahy no nanatanteraka ny asa Fitoriana. Nanomboka ny volana Martsa 2013 teo dia […]

“Izy no torianay” (Kolosiana 1: 28a)

Tanteraka soa amantsara ny 7- 8 May koa ny Fampiofanana faharoa “Fampitaovana ny olona masina” , izay natao teny amin’ny Masera MAMRE Sabotsy Namehana niarahana tamin’ny Synodam-Paritany Antananarivo Atsinanana (SPAA 12). Mpiofana 29, solontena avy amin’ny Fitandremana fito iandraiketan’ ireto Mpitandrina ireto: Rtoa Razanadravao Farasoa , Rtoa Razanamparany Vonimanitra , Rtoa Raharinomenjanahary M Lucie , […]

ANIO NO FOTOANA

“Isika tsy maintsy manao ny asan’izay naniraka Ahy, raha mbola antoandro; avy ny alina, ka tsy mahazo miasa ny olona”. (Jaona 9: 4) Sary iray mampahonena ihany no hita tao amin’ny trano fanangonan-tsary (‘musée’) iray, maneho fehezam-boninkazo ho an’ny olona maty (‘couronne’) izay mihantona amin’ny varavaran-kazo iray, ary mitondra izao soratra izao: “Izay tokony ho […]