“Efa nahazo maimaimpoana hianareo, koa manomeza maimaimpoana.” (Matio 10: 8b)

Raha tsiahivina fohy dia nanomboka tamin’ny taona 2002 no efa nisy fitsidihana voalohany nataon’ny FF teny amin’ny Fonjaben’Antanimora ary nihitatra teny amin’ny Fonja Tsiafahy. Niato kely izany ka ny taona 2007 dia nitohy indray ny teny amin’ny Fonjaben’Antanimora. “Volontaires” ‘ny FF (4) mianadahy no nanatanteraka ny asa Fitoriana. Nanomboka ny volana Martsa 2013 teo dia […]