“Efa nahazo maimaimpoana hianareo, koa manomeza maimaimpoana.” (Matio 10: 8b)


Raha tsiahivina fohy dia nanomboka tamin’ny taona 2002 no efa nisy fitsidihana voalohany nataon’ny FF teny amin’ny Fonjaben’Antanimora ary nihitatra teny amin’ny Fonja Tsiafahy. Niato kely izany ka ny taona 2007 dia nitohy indray ny teny amin’ny Fonjaben’Antanimora. “Volontaires” ‘ny FF (4) mianadahy no nanatanteraka ny asa Fitoriana. Nanomboka ny volana Martsa 2013 teo dia lasa (8) ireo “Volontaires” manohy ny asa ka ny (2) amin’ireo dia avy eto amin’ny Foibe FF ary ny (6) kosa avy amin’ny Fiangonana FLM sy FJKM. Marihina fa “volontaire” efa miandraikitra ny Cours Biblique par Correspondance any amin’ny Fiangonana misy azy avy ireo nanolo-tena mba hivelaran’ny asa Fitoriana izay efa iandraiketany. Ho fampandrosoana sy ho fantsaràna hatrany ny asa Fitoriana eny amin’ny Fonja dia mivory indray mandeha isam-bolana eto amin’ny Foibe FF izy ireo (fanaovana tatitra, fandinihana ny fizotry ny asa, fijerena izay fanatsaràna tokony ho atao). Ny fikendrena amin’izao asa lehibe izao moa dia ny hitoriana ny Vaovao Mahafaly amin’ireo voafonja sy ireo mpandraharaha ao an-toerana.

DSC_0084 DSC_0101
Ireo “Volontairesn’ny Fonja” manao dinik’asa eto amin’ny foibe FF Mr Jeannot mpitarika ny “volontaires”n’ny fonjaben’Antanimora

 
Feon’ny Filazantsara
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’

tél 22 210 42 – 034 01 078 23 – 032 43 968 53
E-mail : lhmmad@orange.mg
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: