NY TANANA


« Koa amin’izany manetre tena ambanin’ny tàna-maherin’Andriamanitra, mba hanandratany anareo amin’ny fotoan’andro. » IPet 5: 6b

Raha izao teny izao no dinihina dia manana tànana Andriamanitra. Any amin’ny boky hafa dia manambara koa ny fananan’Andriamanitra sofina mahay mihaino antsika rehefa tsy misy efitra mampisaraka ny olona Aminy dia ny fahotana. Efa tia antsika hatry ny ela Andriamanitra, tiany isika fa tsy tiany kosa ny fahotantsika; koa raha manaiky isika dia itsakitsahany ny fahotantsika izay atolontsika Azy (Mika7:19). Voalaza eto fa MAHERY ny tànan’Andriamanitra. Ao anatin’izany ny hoe: matahotra ny ho azon’ny tànan’Andriamanitra velona! Na dia amin’izao fiainana izao ihany aza dia sarotra ny famaizan’Andriamanitra ny olona, nefa mety mbola tsy mahatsiaro izany ny olona, fa ny fahaverezana mandrakizay no tsy misy ivalozana intsony. Mety hijaly ihany ny olona sasany ety nefa mahazo fiainana mandrakizay raha mankato ny Tompo izy eto amin’ity fiainana ity: Sambatra izay maty ka maty ao amin’ny Tompo. Hoy ny (Lioka 12: 5): Matahora Izay manampahefana hanary anareo any amin’ny helo, rehefa novonoiny; eny, hoy Izaho aminareo: Matahora Azy! Tsy nisy azon’ilay very tany amin’ny helo atao intsony na dia ny nangataka tamin’i Abrahama aza mba haniraka an’i Lazarosy ilazao amin’ny rahalahany tety an-tany hibebaka. Vidina lafo ny fibebahantsika ety an-tany. Tsy azo sangiana Andriamanitra. Sarotra ny azon’ny tànan’Andriamanitra velona!. Ny Fomba fisehon’ny Tànan’Andriamanitra dia amin’ny endriny maro: tànana mikapoka, fa ny eto dia fisehon’izany tànana izany amin’ny olona mino Azy: Ny tànan’Andriamanitra manarona, miaro ny olony amin’ny zava-dratsy mety manimba azy na mamono ny fanahiny. Ny tokony ho toetran’ny olon’Andriamanitra dia ny manetri-tena eo ambanin’izany tànana izany. Rehefa manetri-tena eo ambanin’izany tànana izany ny olony, dia izany tànana izany ihany no hanandratra azy hitoetra amin’ny fanjakàn’ Andriamanitra!
Ny Tompo anie hiasa amin’ny fontsika mba hahatsiaro hibebaka dieny mbola velona!

Jesosy Kristy Tompo mampahery anao!

 
Feon’ny Filazantsara
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’

tél 22 210 42 – 034 01 078 23 – 032 43 968 53
E-mail : lhmmad@orange.mg

Publié par filazantsaramada

Feon'ny Filazantsara

Laisser un commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l’aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Photo Google

Vous commentez à l’aide de votre compte Google. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l’aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l’aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Connexion à %s

%d blogueurs aiment cette page :