“Henoy ny feony”

Tamin’ny taona 2010 no niantombohan’ny famokarana sy fandefasana amin’ny onjam-peo ny fandaharana «Henoy ny feony» vokarin’ny Feon’ny Filazantsara. Fandaharana ho an’ny tanora miendrika ‘interview’ ka entina indrindra hanehoan-kevitra, ary hijerena izay ambaran’ny Soratra Masina manodidina ny fanabeazana ny tanora. Onjam-peo tsy miankina telo eto Madagasikara no andefasana io Fandaharana io: (roa eto Antananarivo: ACEEM 103.4FM […]