“Henoy ny feony”


Tamin’ny taona 2010 no niantombohan’ny famokarana sy fandefasana amin’ny onjam-peo ny fandaharana «Henoy ny feony» vokarin’ny Feon’ny Filazantsara. Fandaharana ho an’ny tanora miendrika ‘interview’ ka entina indrindra hanehoan-kevitra, ary hijerena izay ambaran’ny Soratra Masina manodidina ny fanabeazana ny tanora. Onjam-peo tsy miankina telo eto Madagasikara no andefasana io Fandaharana io: (roa eto Antananarivo: ACEEM 103.4FM sy RTF 91.2FM ary iray any Toamasina : RNA 94.2FM). Fikasanay ny hanitarana ny fandefasana io fandaharana io any Antsirabe ka efa manomboka ny fifandraisana sy fifampiresahana amin’ny ‘radio’ tsy miankina iray any an-toerana. Eo amin’ny fandaharana faha 165 izao amin’ity volana Jona 2013 ity. Ny «Fibebahana» no lohahevitra nosafidiana ho amin’ity volana ity.

IMG_0901 DSC_0094
DSC_0105 DSC_0109
Ireo tanora nandray anjara tamin’ny famelabelaran-kevitra Am-pifaliana hatrany
no anatanterahan’I Mr Philemon
(tompon’andraikitry ny Studio) ny asa
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: