NY FIHAVANANA AMIN’ANDRIAMANITRA NO VOALOHANY

«…, solon’i Kristy izahay ka mangataka indrindra aminareo hoe: mihavàna amin’Andriamanitra anie hianareo» (2Korintiana 5: 20). Tao amin’ny tanàna afovoany andrefana iray any Etazonia dia nisy olona sasantsasany nanapa-kevitra ny hanatona ny fiangonana iray tsy lavitra azy teo “mba hiaina izany hoe fampihavanana ara-bolon-koditra tena izy izany”. Taorian’ny hetsika nataon’ireo fiangonan-dehibe izay nangataka am-pahibemaso famelàna […]