Famangiana Fiangonana


“ fa mitomboa amin’ny fahasoavana sy ny fahalalana tsara an’I Jesosy Kristy, Tompontsika sy Mpamonjy » (II Pet 3: 18a)

Anisan’ny fomba iray entin’ny LHM ampahafantarana ireo programan’asa iandraiketany ny famangiana Fiangonana mandritry ny fotoam-pivavahana Alahady. Fotoana iray ihany koa hanentanana ireo kristiana mba handroso hatrany amin’ny fandalinanana ny Tenin’Andriamanitra izany mba tsy ho fahazarana fotsiny ny andehanana ho any am-piangonana. Ampahafantarina mandritra izany ireo fitaovam-pifandraisana (Media) afaka hanampy ny tsirairay hitombo amin’ny finoana toy ny Fampianarana Soratra Masina Ifandraisana, Literatiora Kristiana, Trakitra, Horonan-tsarimihetsika arahana fifanankalozan-kevitra.

* Famangiana Fiangonana teny amin’ny FJKM Anganomasina
DSC_0184 DSC_0174
Teny fanolorana ataon’ny Raiamandreny Mpitandrina RANDRIAMALALA Edmond Mitondra fanazavana ho an’ny kristiana ny foibe FF
DSC_0177 DSC_0185
Ireo Kristiana eto Anganomasina FJKM Anganomasina
DSC_0192 DSC_0198
Ireo liana, nitady fanampim-panazavana Manana ny maha izy azy ny Fiangonana
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: